Aftale om magtdeling mellem Zelaya og Micheletti i Honduras – og det er ganske vist..

Denne gang er den god nok. I nat dansk tid blev det offentliggjort, at der var opnået en aftale, der kan slutte måneders krise, både før og ikke mindst efter at militæret satte den tidligere (og ifølge aften igen) præsident Zelaya på et fly ud af landet. Hvad aftalen i detaljer går ud er endnu ikke helt klart. Dog ved vi, at den indebærer,  at det i sidste ende er kongressen der afgør om Zelaya vender tilbage, mens højesteret “kun” kan komme med en rekommandation. Indtil i går havde Micheletti eller fastholdt, at det var højestereret der skulle afgøre hvorvidt Zelaya kunne vende tilbage som præsident i en eller anden form, og ikke kongressen. Hvilke studehandler der ellers er indgået er ukendt på nuværende tidspunkt. Men vi må gå ud fra, at arrestordren og anklagerne mod Zelaya trækkes tilbage. En del af gevinsten set fra Zelayas side er, at den indebærer, at han har en fremtid i Honduras, også efter indsættelsen af den ny præsident  – der formentlig bliver den konservative kandidat Pepe Lobo – der ifølge de seneste meningsmålinger fører over Zelayas tidligere vice-præsident Elvin Santos, med ca. 37% af vælgerne mod 21%.

Netop Pepe Lobo har tidligere i dag sammen med andre i kongressen udtalt, at man vil følge den aftale parterne har indgået. Dermed må vi gå ud fra, at det blot er en formsag at få aftalen om en eller anden form for magtdeling, men med Zelaya som præsident (omend begrænset i sin magt) gennem kongressen.

Continue reading Aftale om magtdeling mellem Zelaya og Micheletti i Honduras – og det er ganske vist..