Honduras på vej ind i varmen igen

Vi har her på bloggen skrevet utallige gange om forløbet op til, under og efter afsættelsen af præsident Zelaya i juni 2009.  Som forventet  er Honduras under præsident Porfirio Lobo, siden han vandt valget i november blevet anerkendt af  flere lande i regionen.  I denne uge har Mexiko og Chile sluttet sig til disse, og det er nu reelt kun ALBA landene samt Brasilien og Argentina der mangler at anerkende Honduras demokratisk valgte præsident.

Senere i denne måned afgøres det hvorvidt Honduras genoptages i OAS, og de sidste lande følger med. Det vender vi tilbage til, når det er afgjort. Det kommer næppe til at ske uden betingelser. En af problemerne er således, at mens Zelaya og alle andre der var involveret i begivenhederne i begyndelsen af året fik amnesti, fastholdes anklagerne og arrestordren på Zelaya for korruption og dokumentfalsk.

Et problem han næppe kan siges at være ene om, Honduras er et af Latinamerikas mest korrupte lande (omend det ifølge Trasparency International er blevet lidt bedre de senere år), og en af de seneste historier går på, at allerede ansatte skolelærere fyres og nye, der støtter den sidende regering, ansættes i stedet.

Samtidig er Honduras fortsat præget af høj kriminalitet og fortsat politisk motiveret vold. 7 journalister er således alene i indeværende år blevet myrdet, uden der tilsyneladende er den store vilje hos myndighederne for at finde de ansvarlige. Det er der desværre ikke er noget nyt  i.  Både overgangsregeringen fra juni 2009 og frem til  indsættelsen af den nuværende præsident Lobo, og tidligere præsident Zelayas regering, der havde et yderst anstrengt forhold til pressen, er blevet kritiseret i forbindelse med overtrædelser af menneskerettighederne.

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit