Zelaya vender tilbage til Honduras

Næsten 2 år efter at være afsat, vendte tidligere præsident Zelaya i går hjem til Honduras. Hermed er vejen banet for at Honduras fuldt ud kan genindtræde i det internationale samfund. på onsdag afgøres det hvorvidt Honduras kan genoptages i Organisationen Af amerikanske Stater (OAS). Der er dog tale om en formsag .  At Zelay kan vende tilbage er først og fremmest blevet mulig gennem en aftale faciliteret af Colombias præsident, Manuel Santos, og Venezuelas præsident, Hugo Chavez. Og i sidste ende indebar den, at Zelays, der blev ved med at skrue kravene i vejret blev “banket på plads” af Chavez.

Zelays blev afsat for 2 år siden som kulmination på et forløb, hvor han i strid med forfatningen insisterede på at afholde en folkeafsteming, hvis formål var at ændre Honduras forfatning. Zelaya fastholdt og fastholder dog at der alene var tale om en vejledende afstemning der skulle bane vejen for en egentlig afstemning senere. Som led i den aftale der er indgået, er der nu vedtaget en lov hvorefter der skal afholdes en afstemning netop om ændring af den honduranske grundlov. Continue reading Zelaya vender tilbage til Honduras

Som ventet stemmer kongressen først om Zelaya evt. kan vende tilbage efter valget den 29. november

Zelaya under weekendens pressemøde på den brasilianske ambassade
Zelaya under weekendens pressemøde på den brasilianske ambassade

Ifølge AP er det nu klart, at Honduras lovgivere først vil stemme om hvorvidt den afsatte præsident Manuel Zelaya kan vende tilbage,  efter præsident- og kongresvalget den 29. november. Derefter må det forventes at en række lande i OAS ikke i første omgang vil anerkende udfaldet den 29. november. Men på trods af at alle OAS lande – bortset fra Honduras – har sagt, at de kun vil anerkende valget hvis Zelaya er tilbage som præsident vil denne enighed, uanset hvad kongressen beslutter sig for efter valget, med stor sandsynlighed hurtigt smuldre. Lande som i første omgang Panama, Peru og USA vil anerkende valget. Det samme vil Chile gøre i tilfælde af at Sebastian Pineira 2. valgrunde i Chile gøre. Første valgrunde i Chile afholdes for øvrigt også den 29. november, – hvilket selvføgelig kommer til at præge Americas i de kommende uger .

Zelaya derimod har i weekenden advaretom, at han slet ikke vil vende tilbage som president, også selv om  kongressen skulle stemme for det efter den 29. november, i det han mener, at det vil legitimere kuppet den 28 juni. Hugo Chavez og hans alliance af småstater (Ecuador, Bolivia, Nicaragua osv.) vil selvfølgelig fortsat holde fast i at boykotte Honduras, mens især El Salvador og Brasiliens reaktion bliver spændene at følge. I realiteten kan der blive tale om en splittelse af OAS som kan få meget langvarige konsekvenser.

Jo, liden tue kan skam godt vælte stort læs.

Aftalen i Honduras – stor uenighed om hvad den egentlig går ud på – opdateret

Honduras sandsynlige næste præsident, Portefio "pepe" Lobo
Portefio "Pepe" Lobo fra det konservative "Nationale Parti" - sandsynligvis Honduras næste præsident

I går kunne vi fortælle, at den indgåede aftale i sidste uge mellem den afsatte præsident Zelaya og den nuværende regering i Honduras allerede er i problemer. Ifølge USAs chefforhandler indebærer aftalen, at beslutningen om Zelays tilbagevenden udelukkende ligger i den honduranske kongres hænder. Dermed indebærer indgåelse af aftalen, at USA anerkender valget senere på måneden, og så selv om kongressen skulle vælge ikke at indsætte Zelaya igen. Sådan tolker Zelayaa og hans tilhængere bestemt ikke aftalen. For dem er en genindsættelse af ham en forudsætning for, at præsidentvalget sidst på måneden er legitimt.

Nu beskylder de så ledende medlemmer af kongressen for at forhale en afstemning (underforstået accepten af Zelays tilbagevenden), fordi afstemningen er udsat til efter, at højesteret, ombudsmanden for menneskerettigheder og statsanklageren har vurderet lovligheden i Zelayas tilbagevenden. Continue reading Aftalen i Honduras – stor uenighed om hvad den egentlig går ud på – opdateret

er aftalen i Honduras allerede ved at smuldre?

Er aftalen i Honduras allerede ved at smuldre? Sådan kan det tolkes, når den afsatte præsident Zelaya udtaler sig. Ifølge ham er en international anerkendelse af de kommende valg afhængig af, at han genindsættes som præsident. Men det er der ingen garanti for ifølge den indgåede aftale. Selv om det i første omgang forlød, at bl.a. Pepe Lobo, der er favorit til at vinde præsidentvalget, havde meldt ud, at han ikke ville stå i vejen for Zelayas tilbagevenden, har han senere afvist dette som det pure opspind fra journalisterne.

Zelayas genindsættelse skal ifølge aftalen godkendes af den samme kongres, der afsatte ham med stemmerne 122-6. Herfra lyder det, at man vil lægge vægt på den højesteret, der afsatte ham, og dennes udtalelse om sagen,

Nu viser det sig også, at Zelaya har sendt et brev direkte til udenrigsminister Hillery Clinton. Heri beder han om et klar udmelding om USAs holdning til kuppet i juni og hvad deraf fulgte. Brevet er en reaktion på, at den amerikanske forhandlingsleder, Thomas Shannon, fortalte “CNN en Español“, at “the U.S. will recognize the outcome of Honduras’ Nov. 29 election even if Honduras’ Congress does not restore Zelaya to power first.”

Fortsættelse følger…….

Krisen i Honduras – når alle mener at have retten på deres side

Mens ex-præsident Zelaya triumferende har meddelt at han regner med at være genindsat i løbet af en uge, har den midlertidigere præsident Michelettis folk travlt med at fortælle, at han ikke automatisk skal forvente at blive genindsat. I sidste ende er det den samme kongres, der afsatte ham den 28. juni med stemmerne 122-6 der afgør hvorvidt han igen kan indtræde i embedet som Honduras præsident.

Af de detaljer der over weekenden er kommet frem om aftalen i Honduras tyder meget på, at der dels har været et stort pres udefra (især fra USA) og dels at der fortsat er en række forhold der potentielt kan give problemer i de kommende uger.

Continue reading Krisen i Honduras – når alle mener at have retten på deres side

At last – fornuftige ord fra den amerikanske regering

Ifølge Reuters har den amerikanske ambassadør i Organisationen for Amerikanske Stater (AOS), Lewis Anselem i dag fordømt ex-præsident Zelayas tilbagevenden til Honduras og betegnet det som  “Uansvarligt og dumt”, og fortsætter – “Zelayas hjemvenden, inden der var opnået en aftale, var uansvarlig og dum. Han burde afstå fra at komme med vilde anklager og holde op med at opføre sig, som om han var stjerne i en gammel film”.

Continue reading At last – fornuftige ord fra den amerikanske regering

Intern kritik af Brasiliens rolle i Honduras krise

Samtidig med at de internationale medier i dag kan rapportere, bl.a. O Estado de Sao Paulo , at de honduranske myndigheder har lukket for de sidste Zelaya-tro medier, herunder Rádio Globo de Tegucigalpa, i sit forsøg på at dæmpe den uro, som Zelayas tilbagekomst og ophold på den Brasilianske ambassade har udløst, har der været betydelig kritik i Brasilien af landets rolle i den seneste udvikling.

Continue reading Intern kritik af Brasiliens rolle i Honduras krise