Honduranerne ønsker hverken Zelaya eller Micheletti, men sætter deres lid til præsidentvalget den 29. november

Mens forhandlingerne mellem de facto regeringen under ledelse af præsident Micheletti og tidligere præsident Zelaya igen er budt sammen, og ifølge Micheletti ikke genoptages før efter præsidentvalget den 29. november, viser en meningsmåling foretaget af den Washington baserede “Greenberg Quinlan Rosner Research” , at honduranerne fortsat er splittede over kuppet/afsættelsen af Zelaya i juni måned. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved undersøgelsens objektivitet, fordi Greenbergs vice-præsident Mark Feierstein var en del af det team der stod bag Zelayas valgsejr i 2005.

I undersøgelsen spørges der også om hvem de, der havde stemmeret i 2005, stemte på dengang. Her er Zelaya en smule overrepræsenteret i forhold til valgresultatet (der forøvrigt var omgæret med rygter om valgsvindel). Men desuagtet, at der muligvis kan være en hvis bias i favør for den afsætte præsident, kan der dog med en hvis sikkerhed drages følgende konklusioner;

1. Et flertal af honduranere fandt, at det var forkert at sende Zelaya ud af landet den 28. juni, og havde hellere set, at han var blevet retsforfulgt indenlandsk.

2. Et flertal af honduranere ønsker hverken at den nuværende præsident Micheletti eller den afsatte Zelaya leder en overgangsregering frem til den nye præsident indtræder i sit embede til januar.

3. 4/5 af vælgerne har et negativt syn på Venezuela og dets præsident Hugo Chavez, mens holdningen til USA er mere positiv

4. Et flertal af hondaranere anser det kommende præsidentvalg for at være legitimt, også selv om Zelaya ikke genindsættes (hvilket fortsat er et krav fra Organisationen for Amerikanske Stater, for at ville anerkende valget).

I forhold til præsidentvalget i næste måned fører forøvrigt den konservative kandidat, på trods af at over halvdelen af vælgerne identificerer sig med det liberale parti (som både Zelaya og Micheletti tilhører). Den største gruppe kan dog meget vel blive de der slet ikke stemmer. Ved valget i 2005, stemte kun ca. 44% af de stemmeberettigede.

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit