Farvel til den gamle verden, hallo til den nye

I perioden fra midt i det 19. århundrede til midten af det 20. århundrede udvandrede millioner af spaniere til de tidligere kolonier i Latinamerika og Brasilien. De seneste halve århundrede har nettovandringerne været omvendt. Ringe økonomiske muligheder i Latinamerika og omvendt hastig vækst i Spanien, medførte tværtimod en stigende og hastig indvandring til Spanien. sådan er det ikke mere. Mens der i de 10 år frem til 2007 var en tilstrømning på ca. 1,5 millioner indvandrere fra Latinamerika, går strømmen, lige som for 100 år siden, nu den anden vej.

Et Spanien i dybe økonomiske problemer, og fornyet økonomisk vækst i store dele af Latinamerika, indebærer både at mange latinamerikanere vælger at vende hjem – således valgte ca. 20.000 colombianere og 40.000 ecuadorianere at vende hjem i 2011, men også især unge spaniere vender i stigende omfang Europa ryggen og flytter til Latinamerika.

Spanierne er ofte veluddannede (på papiret). Spanske universiteter har godt nok ikke det bedste ry i Europa, men i Latinamerika er det forbundet med betydelig prestige at have læst i Europa, også i Spanien.