Nicaraguas Præsident Ortega “hjælper” Honduras

WSJ har i dag en ganske interessant kommentar til Ortegas “kup” i sidste uge. Under overskriften  “Ortega Assists Honduras – The Chávez model hits Nicaragua“, skriver de bl.a. om beslutningen i Nicaraguas højsteret;

“his is classic strong-man stuff on Hugo Chávez’s Venezuela model. Mr. Ortega’s approval rating is in the low-30% range and he’d have a hard time winning a fair election against a united opposition. But he controls the nation’s electoral council, and in the 2008 municipal races—the most important elected checks on the president—the council refused to provide a transparent accounting of the vote tally. It also blocked international and local observers, and the vote was marred by claims of widespread fraud. The international community watched all this but did nothing. And now Mr. Ortega is taking the next chavista step toward indefinite rule.”

Beslutningen er ikke mindst problematisk, fordi den ifølge pressen i Nicaragua kun kom i stand, fordi 3 af højesteretsdommerne – alle med tilknytning til oppositionen, ikke kunne nå frem til domsfohandlingerne, hvorefter der indsattes 3 sandinistvenlige dommere. Efterfølgende har præsident Ortega udstedt et dekret om, at afgørelsen ikke kan ankes.

Som WSJ slutter af med;

Hondurans deposed Mr. Zelaya because he was showing similar designs on changing their constitution to be able to run again and stay in power. Hondurans have to live in Mr. Ortega’s neighborhood, and their action against Mr. Zelaya may well have saved them from Nicaragua’s fate.

Men måske vil Ortegas handlinger gøre det nemmere for Latinamerikanske lande der ikke er begejstrede for Hugo Chavez og hans proselytter at anerkende Honduras kommende præsidentvalg, på trods af de nuværende meldinger om det modsatte  – og Organisationen af Amerikanske Staters totale tavshed om det passerede.

Vil præsidentvalget i Nicaragua i 2011 blive mødt med international fordømmelse?

Afsættelsen i Hondurars af Zelaya, der skete efter ordre fra højesteret, blev mødt med næsten enig international fordømmelse. Og indtil videre vil ingen medlemmer af OAS (Organisationen af Amerikanske Stater) anerkende de præsidentvalg der finder sted i november, på trods af, at det allerede var planlagt før afsættelsen af Zelaya, og efter alt at dømme vil gå retfærdigt til.

Ortega og hans gode ven Chavez
Ortega og hans gode ven Chavez

Bortset fra at Honduras parlament støttede højsteretsafgørelsen i Honduras, er det ikke svært at se en paralel mellem de to situationer. Hvis OAS skal optræde konsekvent og troværdigt, må de reagere (mindst) lige så hårdt overfor Nicaragua og Daniel Ortega, som de reagerede overfor Honduras. Det vil sige, at man ultimativt vil vedtage ikke at anerkende udfaldet af præsidentvalget i 2011.

Formelt er Ortegas muligheder for at søge genvalg ikke helt på plads endnu. Højesterets afgørelse skal godkendes af de 16 delstatsdommere, men det forventes at være en formsag.

Continue reading Vil præsidentvalget i Nicaragua i 2011 blive mødt med international fordømmelse?