Daniel Ortega og Sandinisterne fortsætter deres anslag mod demokratiet i Nicaragua

I strid med Nicaraguas grundlov stiler Daniel Ortega, der blev valgt til præsident i 2006, men hvis popularitet i Nicaragua er yderst begrænset, mod genvalg i 2011. På trods af den manglende popularitet er et genvalg ikke usandsynligt. Siden 2008, hvor der var mistanke om udbredt valgsvindel i forbindelse med lokalvalgene, har Ortega ved flere lejligheder demonstreret sin foragt for forfatningen og at han er parat til at gå langt for at beholde magten.

Ved et farceagtig behandling sidste år i højesteret blev det vedtaget at se bort fra at genvalg ikke er muligt ifølge gældende lov, læs mere her.

Og nu har højesterretspræsidenten besluttet at afskedige en række dommere der er loyale overfor oppositionen. Disse har boykottet højesteret siden Ortega (ifølge opposititonen i strid med gældende lovgivning) forlængede 2 loyale dommeres mandater for 10 måneder siden, efter at parlamentet ikke kunne komme til enighed om afløsere. Der syntes næppe grund til at bemærke, at de nye dommere naturligvis alle er loyale overfor Ortega.

Endnu en gang viser en af venstrefløjens “helte” sit sande ansigt.