Vil præsidentvalget i Nicaragua i 2011 blive mødt med international fordømmelse?

Afsættelsen i Hondurars af Zelaya, der skete efter ordre fra højesteret, blev mødt med næsten enig international fordømmelse. Og indtil videre vil ingen medlemmer af OAS (Organisationen af Amerikanske Stater) anerkende de præsidentvalg der finder sted i november, på trods af, at det allerede var planlagt før afsættelsen af Zelaya, og efter alt at dømme vil gå retfærdigt til.

Ortega og hans gode ven Chavez
Ortega og hans gode ven Chavez

Bortset fra at Honduras parlament støttede højsteretsafgørelsen i Honduras, er det ikke svært at se en paralel mellem de to situationer. Hvis OAS skal optræde konsekvent og troværdigt, må de reagere (mindst) lige så hårdt overfor Nicaragua og Daniel Ortega, som de reagerede overfor Honduras. Det vil sige, at man ultimativt vil vedtage ikke at anerkende udfaldet af præsidentvalget i 2011.

Formelt er Ortegas muligheder for at søge genvalg ikke helt på plads endnu. Højesterets afgørelse skal godkendes af de 16 delstatsdommere, men det forventes at være en formsag.

Hermed følger Ortega i fodsporene på andre præsidenter i regionen, bl.a. Hugo Chavez i venzuela. Og ser man på hvordan det er gået med demokratiet dér er det ikke just opløftende nyt for Nicaragua. På den ande side skal det understreges, at det ikke er en venstrepopulistisk specialitet at søge og opnå ændringer i lovgivningen, der indebærer, at præsidenter kan sidde flere valgperioder. Det er tidligere sket i bl.a. Costa Rica, mens Uribe i Colombia muligvis vil søge en tredie valgperiode. Der er således egentlig ikke noget usædvanligt i at en siddende præsident prøver at få muligheden for “endnu” en omgang med magten. Det er nok snarere måden det sker på der kan stilles spørgsmålstegn ved. Skulle selve forfatningen være ændret, ville det have krævet et et 2/3 flertal i parlamentet, hvilket ikke ville være muligt. Til gengæld har en splittet opposition sikret, at det kunne gå gennem højesteret.

Ortega har siden sin genkomst til magten haft travlt med at få egne folk sat ind på vigtige poster, og der har være flere historier om udbredt korruption og nepotisme (et kronisk problem i Nicaragua). Daniel Ortega var præsident i 1980erne, men mistede magten i 1990, da der indførtes demokrati. Efter at have tabt en række præsidentvalg, blev han i 2007 valgt til præsident på et program om samarbejde og forsoning. Det hører med til historien, at det tillæg til forfatningen der forbød præsidenter at sidde mere end én valgperiode, og som nu ser ud til at blive ophævet, oprindeligt blev vedtaget af den daværende opposition i parlamentet i 1995, og hvem var den opposition bla.a? Ja, den udgjordes primært af Sandinisterne med Daniel Ortega i spidsen. Med højesterets afgørelse er det ændret til at man kan sidde to valgperioder i træk og ikke i alt (og samtidig ikke i træk).

Kilde: Reuters

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit

One thought on “Vil præsidentvalget i Nicaragua i 2011 blive mødt med international fordømmelse?”

Comments are closed.