Socialdemokratiet i Brasilien tager afstand fra Hugo Chavez Venezuela

Lua og chavez
Lula og Chavez

Det brasilianske senats udenrigskomite vedtog i forgårs, at bakke op om Venezuelas anmodning om at blive medlem det sydamerikanske handelssamrbejde, Mercosur. Afstemningen passer perfekt med præsident Lulas besøg hos Hugo Chavez i Caracas, der startede samme dag. Her skal han og Chavez skrive under på en række ordrer til brasilianske selskaber i mia. klassen. Der var dog langt fra enighed i kommiteen og  det kan få betydning på længere sigt, at medlemerne fra Brasiliens Socialdemokrati (PSDB), stemte mod optagelse af et Venezuela med Hugo Chavez i Mercosur.

Forslaget mangler at vedtages i Senatet, hvilket er en formsag. Sammen med Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) under ledelse af den skandaleombruste præsident for senatet, José Sarney,  kontrollerer Partido Trabalhador (PT) samt en række mindre partier denne.

Præsident Lula har meget kraftigt anbefalet optagelsen af Venezuela i Mercosur, der ud over Brasilien, består af Argentina, Uruguay og Paraguay, med Chile, Bolivia, Peru, Ecuador og Colombia som associerede medlemmer. Herefter mangler (givet at senatet følger udenrigsudvalgets indstilling) kun Paraguay at tage stilling til Venezuelas optagelse.

De senatorer der stemte imod optagelse af Venezuela under Hugo Chavez, peger på dennes stadig stigende diktatoriske tilbøjeligheder og manglende respekt for menneskerettighederne, herunder forfølgelse af oppositionspolitikere og undertrykkelse af regeringskritiske medier. Desuden har en række analytikere gjort opmærksom på at den førte politik i Venezuela, inkl. nationaliseringer og forkærlighed for kommandoøkonomi truer med at underminere Mercosur og hæmme potentielle handelsforhandlinger med bl.a. EU.

Med senator Arthur Virgilio fra socialdemokratiets advarende ord; “et Mercosur med en stadig mere diktatorisk Chavez, vil være på vej i graven”.

Andre har peget på, at det er mere problematisk med et Venezuela, der udfordrer Brasilien (ikke mindst egenopfattelse) som den regionale stormagt, udenfor Mercosur. Endelig er det næppe uden betydning, at Brasilien har store økonomiske interesser i Venezuela og et handelsoverskud på omkring 5 milliarder USD. Alene brasilianske entreprenører er involveret i offentlige byggeprojekter til en værdi af ca. 20 milliarder USD. Betydningen af de økonomiske interesser i forholdet til Venezuela har med andre ord stor betydning.

Socialdemokratiets modstand mod at optage Venezuela i Mercosur er af betydning, fordi der er præsidentvalg i Brasilien til næste år. På nuævrnede tidspunkt peger meningsmålingerne på, at socialdemokraten José Serra bliver valgt til ny præsident. Det største parti i kongressen og senatet, vil også efter de samtidige valg fortsat være PMDB, mens PTs kandidat, den Lula udpegede Dilma Roussef måske ikke engang overlever til 2. valgrunde.

Mens kongressen og senatet har stor indflydelse på den økonomiske politik, har præsidenten langt større autonomi i udenrigspolitikken. Det må forventes, at Brasiliens udenrigspolitik bliver væsentlig mere markant under den næste præsident. Meningerne om Lulas udenrigspolitik blandt den relativt lille del af de brasilianske vælgere, der interesserer sig for hvad der foregår udenfor landets grænser, afspejler på ingen måde den popularitet han nyder i meningsmålingerne generelt. Han opfattes af mange som både svag og til tider pinlig.

Hvor meget brasilianske økonomiske interesser i Venezuela (og de økonomiske interessers betydning for brasiliansk politik) kommer til at fungerer som en modererende faktor i forhold til en skærpelse af tonen overfor Chavez, bliver spændene at følge.  Men en fortsættelse af, hvad der for mange (også folk med tilknytning til PT) opfattes som Lulas og dermed Brasiliens underdanighed og eftergivenhed i forhold til Hugo Chavez og dennes allierede i Exuador og Bolivia bliver der ikke tale om.

Vi vil naturligvis følge valgene til næste år i Brasilien tæt her på bloggen – både direkte, men også i forhold til MSMs omtale herhjemme, der sjældent har meget med virkeligheden i Brasilien at gøre.

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit

One thought on “Socialdemokratiet i Brasilien tager afstand fra Hugo Chavez Venezuela”

Comments are closed.