Chile: Spændingen stiger før valget på søndag

Ifølge den seneste meningsmåling før præsidentvalget på søndag i Chile fører den borgerlige kandidat, Piñera, med 50,9% af stemmerne svagt foran den siddende centrum-venstre regerings kandidat, Frei. Men det var før Enríquez-Ominami, der stillede op som uafhængig socialistisk kandidat og opnåede 20% ved første runde, i går annoncerede at han på søndag vil stemme på Frei.

Med så lille afstand mellem de to kandidater kan det blive afgørende, at Ominami nu officielt støtter Frei. Den borgerlige fløj kan kun håbe på, at vælgerne allerede havde regnet med at Ominami ville gøre dette og effekten derfor er indregnet i tallene.

Meddelelsen blev (ikke overraskende) fulgt af referencer til at der blandt Piñera’s støtter er folk med forbindelse til de tidligere militærstyre. Det er dog tvivlsomt at det skulle komme som en overraskelse for nogen. På den anden side viste 1. runde i valgkampen, at der var et klart flertal til centrum-venstre kandidaterne (Piñera fik 44% i første valgrunde).

Uanset hvor spændene valget ser ud til at blive og uanset hvilken side man hælder til, er det dog væsentligt at understrege, at det ikke i praksis vil gøre den store forskel hvilken af de to kandidater der vælges. På den ene side har venstrefløjens for længst accepteret en grundlæggende økonomisk model, der indebærer stor økonomisk frihed og på den anden side er Piñera en moderat kandidat, der ikke afgørende vil ændre på den sociale dimension i den første politik.

Den eksisterende konsensus med hensyn til økonomisk politik i Chile, uanset hvad man så måtte kalde sig, ligger klart til højre for den danske. Hvilket da også ses af, at  Chile i dag anses for at have en  mere fri økonomi end Danmark.

Chavez suspenderer “rullende blackouts”, men kun i Caracas

Kun en dag efter, at regeringens elektricitetsminister, Angel Rodriguez,  havde meddelt, at man vil indføre “rullende blackouts” for at at rationere elforbruget, har Hugo Chavez i følge AP meddelt, at hovedstaden Caracas, hvor 10-15% af landets befolkning bor vil være undtaget. Andre dele af landet vil forsat blive ramt af planlagte timelange strømafbrydelser i de kommende måneder. Samtidig fyrede Chavez Elektricitetsministeren.

Sigende for Chavez stil og Venezuelas “kommando”økonomi, kunne han samtidig fortælle, at ministeren tog fyringen “som en soldat”. Chavez og regeringens afsky og manglende forståelse for hvordan markedet fungerer er da også grundlæggende ansvarlig for den nuværende krise i elektricitetsforsyningen.

Godt nok henviser regeringen til den usædvanlig lange tørke, der indebærer at vandstanden bag Guri Dæmningen, der leverer 70% af landets elektricitet er faldet til kritisk lavt niveau. Men det er ikke hele forklaringen. Priserne på elektricitet har siden 2003 ikke fulgt med den generelle prisudvikling, hvilket har været medvirkende årsag til at forbruget er steget kraftigt. Samtidig er der langt fra foretaget de nødvendige investeringer ligesom regeringens embedsmænd erkender, at nogle af de gas-og oliedrevne elværker kun delvist er i stand til at udnytte deres kapacitet på grund af manglende vedligeholdelse. Continue reading Chavez suspenderer “rullende blackouts”, men kun i Caracas