Peru fortsætter med rekordvækst

Mens Brasilien i de senere år har fyldt ikke så lidt i vestlige medier og herhjemme bl.a. er blevet beskrevet som en kommende (økonomisk) stormagt og igen og igen er blevet fremhævet for sin høje vækst, er det sjældent man hører om regionens – og en fa verdens – hurtigst voksende økonomier de seneste 10 år, nemlig Peru. Det forventes at Peru vil komme ud af 2010 med en økonomisk vækst på ca. 8,5% og det endda med en inflation på Europæisk niveau (2-2½%). Dermed fortsætter den positive udvikling landet har været inde i siden begyndelsen af dette årtusinde.

LimaJeg kan naturligvis ikke sige det med sikkerhed, men måske er en af grundene til at vi ikke hører så meget til Peru, at den økonomiske vækst ikke kun skyldes tidligere markedsreformer (reformer i 1990erne er også hovedgrunden til den nuværende vækst i Brasilien), men at der åbentlyst føres en “neoliberalistisk” politik. Og det endda med en præsident, der tidligere lå klart til venstre for den politiske midte – også den Latinamerikanske – og bærer et stort ansvar for Perus økonomiske nedtur i anden halvdel af 1980erne, se nedenstående figur.

Ifølge Verdensbanken er Peru nu det mest investeringsvenlige land i Sydamerika, og nr. 36 ud af 183 lande. Kun Mexiko overgår Peru gældende for hele Latinamerika. Det skal understreges, at der ikke er tale om en ranking hvori der tages hensyn til landets økonomiske niveau – Peru ligger stadig under gennemsnittet i Latinamerika, men at der alene fokuseres på hvor nemt det er at investere og starte nye virksomheder.

Under alle omstændigheder er der tale om et enormt fremskridt (også i Mexiko) i forhold til tidligere, hvilket afspejler den bevidste markedsorienterede politik der føres under den nuværende regering i Peru.

Som finansminister Ismael Bernavides udtaler til den engelsksprogede MercoPress:

“Without competitiveness there can’t be GDP expansion, that is why Peru wants to be more efficient and Peruvian companies must produce better so the country can keep growing”

Og hvor er så Brasilien placeret? tjah det kommer såmen ind på en lidet flaterende 127. plads, og ligger på linje med lande som Tanzania og Mozambique.

økonomisk vækst 1975-2007Mens det ikke nødvendigvis er af afgørende betydning for store multinationale selskabers beslutning om hvor man vil placere sig, har det til gengæld stor betydning for opstart af nye indenlandske selskaber. Listen kan derfor også læses som en ranking af barrierne for at komme ind på et givent marked. Med andre ord indebærer en høj placering at det er nemt at starte virksomhed og en lav placering at det er svært. Det har stor betydning for den indenlandske konkurrence og dermed i sidste ende for indkomstfordeling og markedsdynamik. Hvis Peru kan fastholde den nuværende markedsreformvenlige politik i fremtiden, er der grund til at tro, at det ikke varer længe før Peru bliver et af de mere velstående lande i regionen.

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit