Da kopper koloniserede Amerika

Indians-Of-Brazil-Mourning-Over-A-Dead-Man

I Weekendavisens tillæg “Ideer” er der i denne uge en spændene og for Latinamerika yderst relevant artikel om sygdommes betydning for vores udvikling. Som eksempel på sygdommes afgørende betydning bruges netop udviklingen i de første 100 år efter efter at spanierne og portugiserne ankom til “den nye verden” fra 1492 og frem. Det anslås, at der i en perode på 50-100 år døde op mod 90-100 mio. indfødte som følge af de sygdomme Europæerne bragte med sig. Først og fremmest af kopper. Derimod var den eneste sygdom, som Europæerne bragte med tilbage syfilis, der nok var uhelbredelig frem til vores tid, men hvis effekt på ingen måde kan sammenlignes med den hærgen som kobber adstedkom. Forklaringen er egentlig lige så banal som den måske er overraskende. Europæernes modstandskraft, og indianernes manglende ditto, skyldtes at man i Europa holdt husdyr, mens det stort set var et ukendt begreb i den “nye verden”. Det var af betydning fordi vi gennem tiden har fået en lang række af vores sygdomme netop fra vores husdyr og deres mikroorganismer.

Man kan lidt firkantet sige, at vores husdyrs mikroorganismer sikrede den hurtige og bemærkelsesværdigt lidt mandskabskrævende kolonisering af Latinamerika ved at slå den indfødte befolkning ihjel.

Mens kopper nok var en alvorlig sygdom, der slog mange europæere (børn) ihjel, var de fleste immune overfor den – og det var umuligt at nå voksenalderen uden at være blevet udsat for den. Når børn derfor fik kopper, kunne de voksne pleje dem. Det var ikke tilfældet for indianerne, når en landsby blev ramt, blev alle ramt og en stor del af beboerne døde derfor ikke af selve sygdommen, men derimod af mangel på væske. På grund af inkubationstiden kunne de der endnu ikke var syge nå at komme til den næste landsby, hvorefter de så smittede dennes beboere. Et kendt eksempel på betydning af sygdomsspredning er for øvrigt Inkarigets fald, hvor spejdere der blev sendt ud for at observere spanierne efterhånden som de rykkede frem mod hjertet af Inkariget bragte sygdomme med tilbage, hvorfor Inkaernes soldater var svækkede af sygdom, da spanierne endelig nåede frem.

At Indianerne døde af europæernes sygdomme har vi vidst i århundrede, men den underliggende forklaring på hvorfor de døde af vores medbragte sygdomme og mikroorganismer, mens det samme ikke gjorde sig gældende den anden vej. Det viser sig altså nu, at det primært skyldtes vores husdyrshold og formentlig også at europa var tættere befolket, hvorfor der i det hele taget var en større udveksling af mikroorganismer.

Resten af historien kender vi. Det hastige fald i befolkningen indebar behovet for at skaffe arbejdskraft udefra, hvilket vil sige slaver fra Afrika. Mens de indfødte “døde som fluer” var chancerne for at overleve straks meget højere, hvis den ene af forældrene var europæer (det vil typisk sige, hvis faderen var spanier eller portugiser), hvorfor befolkningssammensætningen hastigt ændredes i mange af de nye kolonier.

Grundet den særlige koloniseringsform i de spanske og portugisiske besidelser blev netop mestizser ofte den dominerende (og største) befolkningsgruppe. I nogle lande, for eksempel Brasilien, blev efterkommerne til de blandede forhold de facto til en stor del af den “hvide” del af befolkningen – bl.a. i Nordøstbrasilien. Af samme grund skal angivelser af etniske grupper ofte tages med et vist forbehold – hvad der historisk er blevet betegnet som hvide (af europæisk afstamning) i Brasilien er således en blandet skare. Og størstedelen af de “egentlige” europæere i Brasilien stammer fra europæere der kom til Brasilien flere hundrede år efter de første portugisere ankom (og ikke kun fra Portugal).

Kilde: “Heste, grise, køer og får” af René Gummer i Weekendavisen nr1 – “Ideer”

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit

One thought on “Da kopper koloniserede Amerika”

Comments are closed.