“Meet the new boss Same as the old boss” – ingen forbedringer af menneskerettighederne under Raul Castro

Human Rights Watch har netop offentliggjort deres rapport  med titlen “New Castro, same Cuba“, om menneskerettighederne i Cuba , efter Raul overtog magten fra storebror Fidel. De er i det store hele lige så ringe som før.

typiske levevilkår i Castrobrødrenes socialistiske "paradis"
typiske levevilkår i Castrobrødrenes socialistiske "paradis"

Hermed synes alle forhåbninger om forandringer til det bedre under Raul at være knust. Som rapporten gør opmærksom på, kan det godt være at “Castro inherited a system of abusive laws and institutions” men “rather than dismantle this repressive machinery, Raúl Castro has kept it firmly in place and fully active

Forandringerne er primært på det taktiske plan. Således er der sket en voldsom stigning i antalet kortvarige vilkårlige anholdelser fra 325 i hele 2007, til hele 532 alene i første halvår af 2009.

Human Rights Watch har lavet rapporten for at se om der er hold i den opfattelse der har været af at forholdene skulle have ændret sig til det bedre efter magtskiftet. Desværre har de måtte konstatere at det er de ikke. Påstanden om ændringer er formentlig drevet af et ønske om at bedre forholdet til EU og igen blive medlem af OAS.

Det konstateres således, at “Fear is a central part of the Cuban government’s strategy of isolation, which pressures friends and family members to sever ties with dissidents.” Nogle af de metoder der bruges er bl.a. “isolation, together with other forms of harassment, [that] takes a significant emotional and psychological toll and may lead to depression or lasting psychological problems.

Der er også rapporter om at myndighederne har forlangt at folk skulle lade sig skille for at beholde deres job. Hvis de ikke fulgte denne opfordring blev de fyret. Ligeledes er folk blevet presset til at afbryde forbindelsen til nære familiemedlemmer i udlandet.

Det foreslås i rapporten, at USA  ophæver handelsembargoen mod Cuba, hvorefter man sammen med EU, Canada og de latinamerikanske demokratier skal danne en ny front og forlange, at Cuba inden seks måneder løslader alle politiske fanger. Følger Cuba ikke denne opfordring skal der indfres nye sanktioner.

Hele rapporten kan læses her

cuba1109

Published by

Niels Westy

Udlandskommentator ved Dagbladet Børsen Præsident i Akademiet for Fremtidsforskning Tidligere boet i Rio de Janeiro, Brasilien. Har gennem mere end 20 år skrevet og undervist om Latinamerika og Brasilien. Cand. polit