Chile: Spændingen stiger før valget på søndag

Ifølge den seneste meningsmåling før præsidentvalget på søndag i Chile fører den borgerlige kandidat, Piñera, med 50,9% af stemmerne svagt foran den siddende centrum-venstre regerings kandidat, Frei. Men det var før Enríquez-Ominami, der stillede op som uafhængig socialistisk kandidat og opnåede 20% ved første runde, i går annoncerede at han på søndag vil stemme på Frei.

Med så lille afstand mellem de to kandidater kan det blive afgørende, at Ominami nu officielt støtter Frei. Den borgerlige fløj kan kun håbe på, at vælgerne allerede havde regnet med at Ominami ville gøre dette og effekten derfor er indregnet i tallene.

Meddelelsen blev (ikke overraskende) fulgt af referencer til at der blandt Piñera’s støtter er folk med forbindelse til de tidligere militærstyre. Det er dog tvivlsomt at det skulle komme som en overraskelse for nogen. På den anden side viste 1. runde i valgkampen, at der var et klart flertal til centrum-venstre kandidaterne (Piñera fik 44% i første valgrunde).

Uanset hvor spændene valget ser ud til at blive og uanset hvilken side man hælder til, er det dog væsentligt at understrege, at det ikke i praksis vil gøre den store forskel hvilken af de to kandidater der vælges. På den ene side har venstrefløjens for længst accepteret en grundlæggende økonomisk model, der indebærer stor økonomisk frihed og på den anden side er Piñera en moderat kandidat, der ikke afgørende vil ændre på den sociale dimension i den første politik.

Den eksisterende konsensus med hensyn til økonomisk politik i Chile, uanset hvad man så måtte kalde sig, ligger klart til højre for den danske. Hvilket da også ses af, at  Chile i dag anses for at have en  mere fri økonomi end Danmark.

Chavez suspenderer “rullende blackouts”, men kun i Caracas

Kun en dag efter, at regeringens elektricitetsminister, Angel Rodriguez,  havde meddelt, at man vil indføre “rullende blackouts” for at at rationere elforbruget, har Hugo Chavez i følge AP meddelt, at hovedstaden Caracas, hvor 10-15% af landets befolkning bor vil være undtaget. Andre dele af landet vil forsat blive ramt af planlagte timelange strømafbrydelser i de kommende måneder. Samtidig fyrede Chavez Elektricitetsministeren.

Sigende for Chavez stil og Venezuelas “kommando”økonomi, kunne han samtidig fortælle, at ministeren tog fyringen “som en soldat”. Chavez og regeringens afsky og manglende forståelse for hvordan markedet fungerer er da også grundlæggende ansvarlig for den nuværende krise i elektricitetsforsyningen.

Godt nok henviser regeringen til den usædvanlig lange tørke, der indebærer at vandstanden bag Guri Dæmningen, der leverer 70% af landets elektricitet er faldet til kritisk lavt niveau. Men det er ikke hele forklaringen. Priserne på elektricitet har siden 2003 ikke fulgt med den generelle prisudvikling, hvilket har været medvirkende årsag til at forbruget er steget kraftigt. Samtidig er der langt fra foretaget de nødvendige investeringer ligesom regeringens embedsmænd erkender, at nogle af de gas-og oliedrevne elværker kun delvist er i stand til at udnytte deres kapacitet på grund af manglende vedligeholdelse. Continue reading Chavez suspenderer “rullende blackouts”, men kun i Caracas

Coca Colla, en cola der lever op til sit navn


reklame for coca te  - det var dengang
reklame for coca-drink - det var dengang

Der var en gang hvor ordet Coca i Coca-Cola skulle tages helt alvorligt. Således forskrev den oprindelige opskrift på Coca Cola, at der blev tilsat ca. 150 gram coca blade for hver 3,8 liter sirup. Nu introducerer Evo Morales så læskedrikken Coca Colla – hvor bogstaverne vil blive trykt på rød baggrund. Der er tale om en gammel drøm fra den tidligere coca-bonde (cocalero) og nuværende præsident i Bolvia. Selv om navnet måske mest af alt minder om drilleri overfor en nok så kendt amerikansk producent af læskedrikke o.m.a., er der en hvis mening i valget af navnet Colla, der på to af de lokale indianske sprog er betegnelsen for befolkningen i Andesbjergene (det staves dog Kolla), der har tygget kokablade i århundrede.

Morales har siden han tiltrådte som præsident kæmpet for en anerkendelse af coca blade, der siges at være god mod højdesyge, svimmelhed og sult. Senest tyggede han demonstrativt coca blade ved et FN-topmøde om narkotika sidste år, hvor han i samme anledning understregede, at “Vi er for cocablade, men mod kokain”.

Under sloganet “Coca Sí, cocaina nohar man i de sidste 3 år arbejdet for promoveringen af alternativ brug af  koka, f.eks. i mel, slik og spiritus, samt som nævnt læskedrikken Coca Colla. Indtil videre vil Coca Colla (ikke overraskende) kun blive solgt i Bolivia.

Regeringen i Venezuela rationerer elektricitet

Det kan forkommer som noget af et paradoks, at Venezuelas regering i dag annoncerede, at man som led i rationeringen af elektricitetsforbruget vil gennemføre planlagte el-afbrud i de kommende måneder, med tanke på den store produktion og eksport af olie.  Grunden er, at 70% af landets elektricitet stammer fra vandkraft, nærmere bestemt fra Guri dæmningen, der bruger vand fra Caroni floden. Blandt andre tiltag er, at man forkorter arbejdsdagen for offentligt ansatte.  Regeringen angiver usædvanlige vejrforhold og manglende nedbør som den væsentligste rsag, mens oppositionen peger på manglende effektivitet og manglende investeringer de seneste 11 år – hvilket vi har skrevet om før, se bl.a. her.

Chile er nu medlem af OECD

Her mindre end en uge før 2. runde af præsidentvalget, blev Chile i går, som det første sydamerikanske land, medlem nr. 31 af OECD. Man kan sige, at optagelsen er en anerkendelse af den Chilenske model. Der er sket meget, siden Chile ramte bunden i midten af 1970erne, efter årtiers fejlslagen (protektionistisk og statscentreret) økonomisk politik, kulminerende med det fejlslagne socialistiske eksperiment under Salvador Allende og det efterfølgende militærkup.

De økonomiske reformer fra 2. halvdel af 1970erne og frem, har gjort Chile til Sydamerikas  mest dynamiske og åbne økonomi. Ifølge Fraser Institute er Chile verdens 5. frieste økonomi, kun overgået af Hong kong, Singapore, New Zealand og Schweitz. De økonomiske reformer kombineret med genindførelsen af demokrati, en succesfuld bekæmpelse af fattigdommen i landet og lav korruption har indebåret, at Chile i dag er regionens mest stabile og velstående land. Og reelt det eneste land i Latinamerika, der forventes at blive et egentlig I-land indenfor en overskuelig tidshorisont.

Kilde Penn World Tables 6.32
Kilde Penn World Tables 6.32

Continue reading Chile er nu medlem af OECD

Protektionisme redder ½ mio. jobs i Argentina – primært på bekostning af Brasilien

En nyligt udsendt rapport fra økonoministeriet i Argentina fremhæver, at mere end en halv million arbejdspladser – i alt 542.370 – er blevet reddet af de protektionistiske foranstaltninger, man har gjort brug af i det seneste år.  Restriktionerne har især ramt import fra Brasilien.

Økonomiministeriet lægger vægt på, at det er de fattigste der har nydt godt af de protektionistiske foranstaltninger rettet mod tekstil, møbler, og kapitalgoder. Derudover har “frivillig” eksportbegrænsningsaftaler med bl.a. Brasilien mindsket importen af sko, apparater, møbler, tekstiler, legetøj, batterier, håndklæder, denim, briller, vaskemaskiner, køleskabe, ovne, m.m.

Set fra et Brasiliansk synspunkt, kunne overskriften have været “Protektionisme koster ½ mio. jobs”. Hvis Mercosul’s forbillede er EU, må der siges at være et stykke vej endnu. På den anden side er politisk og økonomisk forståelse og tænkning i høj grad fransk inspireret i regionen, så måske er det bare et billede på hvordan EU ville have fungeret, hvis det havde bestået af 27 Frankrig’er.

Historien melder heller ikke noget om, hvor mange arbejdspladser regeringens økonomiske politik, der bl.a. har medført et voldsomt fald i landbrugseksporten har kostet i arbejdspladser, se også tidligere indlæg.

Hugo Chavez: “Sætter du priserne op, tager vi din butik”

Oven på sidste uges devaluering, der udløste hamstring blandt forbrugerne i Venezuela, meddelte Enhedslistens gode ven, Hugo Chavez, i går via sit ugentlige TV-show “Hello”, at militæret vil blive sat ind for at sikre, at butikkerne ikke sætter priserne op.

Venezuela har igennem en række år haft Latinamerikas højeste inflation og sidste år var den over 25%. Regeringens mål for 2010 er 22%, men mange uafhængige eksperter forventer at den snarere bliver op mod 35%.

Devalueringen medførte straks hamstring blandt forbrugerne, der forventer at priserne vil stige, hvilket regeringen afviser. Chavez har i stedet beordret militæret til at kontrollere, at butikkerne ikke sætter priserne i vejret og truer samtidig med, at butiksejere der bliver taget i at “spekulere”, risikerer at få beslaglagt deres butik. Continue reading Hugo Chavez: “Sætter du priserne op, tager vi din butik”

Argentinas institutionelle og økonomiske krise

Martin Redrado, direktør for nationalbanken
Martin Redrado, direktør for nationalbanken

Seneste kapitel i den argentinske regering under ledelse af Christina Fernández’s forsøg på, at finansiere det offentlige forbrug ser foreløbig ud til at være slået fejl.

Tidligere har man brandsbeskattet Argentinsk landbrugseksport (til stor glæde for konkurrenterne i bl.a. Brasilien), ligesom man har nationaliseret befolkningens private pensionsopsparing. Seneste forsøg på at finansiere det offentlige forbrug var da man i sidste måned forlangte, at nationalbanken afleverede 6,6 mia. USD. af valutaresserven. Det nægtede nationalbankens direktør, Martín Redrado, hvorefter præsident Christina Fernández Kirchners ønskde at fyre ham. Ifølge den argentinske forfatning har regeringen ikke beføjelse til at afskedige nationalbankdirektøren, hvilket landets højesteret stadfæstede i fredags. Martín Redrado har da også understreget, at han bliver siddende indtil hans mandat udløber til september. Ifølge forfatningen kræver enhver overførelse af reserver kongressens godkendelse, og denne er kontrolleret af oppositionen. Continue reading Argentinas institutionelle og økonomiske krise

Da kopper koloniserede Amerika

Indians-Of-Brazil-Mourning-Over-A-Dead-Man

I Weekendavisens tillæg “Ideer” er der i denne uge en spændene og for Latinamerika yderst relevant artikel om sygdommes betydning for vores udvikling. Som eksempel på sygdommes afgørende betydning bruges netop udviklingen i de første 100 år efter efter at spanierne og portugiserne ankom til “den nye verden” fra 1492 og frem. Det anslås, at der i en perode på 50-100 år døde op mod 90-100 mio. indfødte som følge af de sygdomme Europæerne bragte med sig. Først og fremmest af kopper. Derimod var den eneste sygdom, som Europæerne bragte med tilbage syfilis, der nok var uhelbredelig frem til vores tid, men hvis effekt på ingen måde kan sammenlignes med den hærgen som kobber adstedkom. Forklaringen er egentlig lige så banal som den måske er overraskende. Europæernes modstandskraft, og indianernes manglende ditto, skyldtes at man i Europa holdt husdyr, mens det stort set var et ukendt begreb i den “nye verden”. Det var af betydning fordi vi gennem tiden har fået en lang række af vores sygdomme netop fra vores husdyr og deres mikroorganismer.

Man kan lidt firkantet sige, at vores husdyrs mikroorganismer sikrede den hurtige og bemærkelsesværdigt lidt mandskabskrævende kolonisering af Latinamerika ved at slå den indfødte befolkning ihjel. Continue reading Da kopper koloniserede Amerika